Cijene i proizvodi

Popust se odnosi na cijenu električne energije dominantnog opskbljivača. Što je duži inicijalni period trajanja Proizvoda to je veći popust koji ostvarujete!

Inicijalni period trajanja Proizvoda:

  • Proizvod IDEAL – inicijalni period trajanja Proizvoda 36 mjeseci - do 10% popusta na cijenu navedenu u Cjeniku A
  • Proizvod BONUS – inicijalni period trajanja Proizvoda 24 mjeseci - do 7% popusta na cijenu navedenu u Cjeniku A
  • Proizvod KLASIK – cijena navedena u Cjeniku B

Za dodatne informacije preuzmite sljedeće dokumente:


Garancija cijene

  • Prema ugovoru RWE Energija jamči do 12% niže cijene od cijena dominantnog opskrbljivača
  • RWE Energija se obvezuje 30 dana unaprijed obavijestiti svoje kupce o promjeni cijena