Često postavljana pitanja

Odaberite pitanje kako bi vidjeli odgovor. Odabirom novog pitanja ili ponovnim odabirom trenutnog pitanja uklanja se prikaz odgovora.

Prema Zakonu o tržištu električne energije (NN 22/13, 102/15), krajnji kupac potvrđuje da je ovlašten za sklapanje ugovora, odnosno da je vlasnik ili nositelj nekog drugog stvarnog prava na građevini ili dijelu građevine kojoj se električna energija isporučuje.


Postupak promjene opskrbljivača je besplatan i započinje podnošenjem Zahtjeva za sklapanje novog ugovora o opskrbi električnom energijom (u daljnjem tekstu: Ugovor). Ugovor s RWE Energijom možete sklopiti na više načina:

1. Ispunjavanjem ugovora na našoj internetskoj stranici http://www.rwe.hr/hr-HR/Elektricna_energija/Kucanstva/On-line_ugovor.aspx. Popunjeni ugovor je potrebno ispisati, potpisati i poštom poslati na adresu: RWE Energija, Capraška 6, 10000 Zagreb;

2. Pozivom na besplatni broj telefona naše Službe za korisnike 0800 8777, radnim danom od osam do 20 sati;

3. U vlastitom domu, putem naših Savjetnika za uštede, koji besplatno dolaze u Vaš dom i savjetuju Vas o mogućnostima uštede na potrošnji energenata. Termin posjeta našeg Savjetnika za uštede možete dogovoriti pozivom na besplatni broj telefona naše Službe za korisnike 0800 8777;

4. U vlastitom domu, putem ovlaštenih prodajnih predstavnika RWE Energije;

5. Osobnim dolaskom u sjedište RWE Energije, Capraška 6, Zagreb.

Nakon sklapanja ugovora o opskrbi električnom energijom s odabranim opskrbljivačem daljnji postupak za vas provodi vaš novi opskrbljivač. Postupak promjene opskrbljivača provodi se bez naknade.


Nakon potpisivanja Ugovora,  RWE će dostaviti operatoru sustava HEP ODS-u zahtjev za provjeru usklađenosti podataka (u daljnjem tekstu: Zahtjev). U slučaju usklađenosti podataka iz Zahtjeva s podacima ODS-a, postupak promjene opskrbljivača završava prihvaćanjem Zahtjeva. U slučaju neusklađenosti podataka, kupac će biti obaviješten o daljnjim koracima koje je potrebno poduzeti za nastavak procesa promjene opskrbljivača.

Promjena opskrbljivača i dan početka primjene novog ugovora  s RWE Energijom je prvi dan u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je uspješno završen postupak promjene opskrbljivača, a o čemu će kupac biti obaviješten u „pismu dobrodošlice“.

  • I dalje imate zajamčenu i sigurnu opskrbu električnom energijom, uz napomenu da je HEP ODS i dalje Vaš distributer odgovoran za  očitanje brojila i otklanjanje problema u mrežnom sustavu.
  • Od 1.1.2017. korisnici RWE Energije primaju jedinstveni račun od RWE-a na kojem su iskazane naknada  za opskrbu i naknada za korištenje distribucijske mreže te ostale zakonom propisane naknade.
  • Ostvarujete pravo na uštedu prema odabranom proizvodu i važećem cjeniku.
  • Imate mogućnost dodatnih pogodnosti kojima ostvarujete još veću uštedu.

HEP ODS je distributer i zadužen je za očitavanje brojila. 

 

Opskrbljivač će izdati račun na temelju potrošnje električne energije utvrđene na način određen

od strane ODS-a, a razlika će biti zaračunata pri sljedećem očitanju/obračunu.Distributer HEP ODS ima pravo privremeno obustaviti isporuku električne energije.

RWE Energija može operatoru sustava podnijeti zahtjev za privremenu obustavu isporuke električne energije, ako kupac ni nakon opomene zbog neplaćanja novčane obveze u roku dospijeća nije podmirio dospjele novčane obveze prema opskrbljivaču (RWE Energija).


Ako kupac ima probleme s prekidima napajanja, s kvalitetom isporuke električne energije ili je uočena neispravnost priključka ili obračunskog mjernog mjesta, potrebno je obratiti se nadležnoj ispostavi distributera HEP ODS-a.


Mrežarina je neslužbeni naziv za naknadu korištenja distribucijske mreže koja se obračunava prema tarifnim stavkama za javnu uslugu korištenja  distribucijske mreže.


Iznose tarifnih stavki možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://www.hera.hr/hr/html/propisi_eenergija.html


Obračunski element koji je zakonom propisan, kao obveza svakog kupca električne energije, s ciljem prikupljanja sredstava za poticanje izgradnje obnovljivih izvora električne energije (solarna energija, vjetroelektrane, termoelektrane na bio gorivo).


Cjenik „A" definiran je trenutno važećom cijenom struje kod HEP-a, a kod nas umanjen za postotak uštede  koju kupac ostvaruje ovisno o ponuđenom proizvodu za prvu godinu (12 mjeseci) trajanja ugovora.

Cjenik „B" definiran je za preostali dio ugovorne obveze, a RWE jamči da će cijena u preostalom ugovornom razdoblju uvijek biti niža od cijene trenutno dominantnog opskrbljivača električnom energijom.

KOLIKO ĆU UŠTEDJETI PRELASKOM NA RWE ENERGIJU?

Ušteda u cijeni potrošene električne energije ovisi o odabranom proizvodu. Sve informacije o proizvodima RWE Energije možete pronaći na našoj internetskoj stranici www.rwe.hr.RWE Energija izdaje i dostavlja kupcu mjesečne akontacijske rate s dospijećem plaćanja 15-og dana u mjesecu.


  • Utrošenu energiju
  • Mrežarinu
  • Opskrbnu naknadu
  • Naknadu za mjernu uslugu
  • Naknadu za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije
  • Solidarnu naknadu

Mjesečni račun za opskrbu električnom energijom možete plaćati kao i do sada (u banci, pošti, FINA-i, Konzumu itd.) ili sklapanjem trajnog naloga u poslovnici Vaše banke. Također, putem internetskog bankarstva možete ugovoriti uslugu i-račun za brže i jednostavnije plaćanje. I-račun je usluga elektroničkog primanja i plaćanja računa putem internetskog bankarstva ili mobilne aplikacije Vaše banke, koju besplatno možete ugovoriti u ZABA-i, PBZ-u, HPB-u te OTP i Addiko banci. Tako su Vaši računi uvijek dostupni i spremni za plaćanje.


U slučaju da prekoračite datum dospijeća plaćanja računa, dobit ćete opomenu samo od RWE Energije.

RWE će kupcu koji ima poteškoća s podmirivanjem dospjelih novčanih obveza za isporučenu električnu energiju prema, individualnim pristupom,  pružiti pomoć u ispunjavanju dospjelih novčanih obveza s ciljem sprečavanja privremene obustave isporuke električne energije.

RWE će kupcu koji ima poteškoća s podmirivanjem dospjelih novčanih obveza za isporučenu električnu energiju prema, individualnim pristupom,  pružiti pomoć u ispunjavanju dospjelih novčanih obveza s ciljem sprečavanja privremene obustave isporuke električne energije.


Obavijest o izmjeni cijena bit će objavljena i dostupna na internetskoj stranici Opskrbljivača. Opskrbljivač će o promjeni cijena obavijestiti kupca pismenim putem ili SMS porukom, ako je kupac na ugovoru dao svoju privolu za taj oblik kontaktiranja, najkasnije 15 dana prije stupanja promjena na snagu. Ako promjena cijene bude nepovoljna za kupca, kupac ima pravo raskinuti ugovor bez naknade. 


Kupac može raskinuti ugovor bez navođenja razloga u roku od 14 dana od sklapanja ugovora. Ako se ugovor raskida nakon navedenog razdoblja, a unutar inicijalnog razdoblja trajanja odabranog proizvoda, kupac vraća uštedu ostvarenu za vrijeme trajanja ugovora.

U oba slučaja potrebno je opskrbljivaču poslati pismeni zahtjev za raskid na poštansku adresu opskrbljivača: RWE Energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb, e-mailom na e-mail adresu opskrbljivača info@rwe.hr ili putem faksa na broj +385 1 6387 452. Sukladno Uvjetima opskrbljivača

Ako RWE Energija promijeni Uvjete opskrbljivača koji su nepovoljniji za kupca u odnosu na dosadašnje Uvjete opskrbljivača, kupac ima pravo raskinuti ugovor bez naknade, ali je dužan u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu novih uvjeta dostaviti pisanu obavijest o raskidu ugovora.


Ako ste od HEP ODS-a dobili Ugovor o korištenju mreže trebate ga potpisati i poslati poštom nadležnoj ispostavi HEP ODS-a, kako bi se regulirali uvjeti distribucije. Međutim, ako ste dobili Ugovor o opskrbi, isti nemojte potpisati već nam se u tom slučaju javite na besplatni broj telefona 0800 8777 ili na e-mail adresu info@rwe.hr.


U tom slučaju molimo Vas kontaktirajte RWE Službu za korisnike na besplatan broj 0800 8777.


RWE Energija će na zahtjev kupca izvršiti povrat preplaćenih sredstava.


Ako mislite da plaćate previše u odnosu na Vašu potrošnju, zabilježite stanje na brojilu i kontaktirajte RWE Službu za korisnike na besplatan broj 0800 8777. Moguće je da trošite više energije zbog novih aparata, pojačanog grijanja i slično. Načini smanjenja potrošnje bili bi: koristite manje svjetla tijekom dana i navečer, ugradite štedne žarulje  (LED žarulje), ugradite bolju izolaciju u kući, uložite u bolji termostat, trošite više struje u vremenu niže tarife. Čak i potpuno isključivanje električnih uređaja iz mrežnih utičnica kada ste dulje vrijeme odsutni smanjit će potrošnju. Noviji uređaji također troše manje (provjerite oznaku energetske učinkovitosti na uređaju - A označava najbolju učinkovitost).

RWE Energija nudi besplatnu uslugu energetskog savjetovanja u Vašem domu. Ako želite ostvariti dodatne uštede, kontaktirajte RWE Službu za korisnike na besplatan broj 0800 8777 i dogovorite besplatan posjet našeg Savjetnika za uštede.


Obraćate se RWE-u kao svom opskrbljivaču na besplatan broj RWE Službe za korisnike 0800 8777. 


U Hrvatskoj ima skoro dva milijuna kupaca električne energije iz kategorije kućanstvo. Mjesečno ili dvomjesečno očitavanje brojila svim kućanstvima izazvalo bi velike dodatne troškove operatoru distribucijskog sustava, čime bi se povećala i ukupna cijena električne energije. Da bi se to izbjeglo, primjenjuje se akontacijski sustav naplate, odnosno procjenjuje se mjesečna potrošnja svakog kupca u razdoblju do idućeg obračuna, što je definirano Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom kao standardnom uslugom za sve kupce.

Mjesečna novčana obveza, odnosno „akontacijska rata“, predstavlja račun za ugovorenu električnu energiju koja je potrošena u nekom mjesecu obračunskog razdoblja, s danom dospijeća do 15. u sljedećem mjesecu.


U slučaju promjene vlasništva, u roku od 30 dana od dana nastale promjene trebate se obratiti HEP ODS-u radi izmjene podataka za priključak (obračunsko mjerno mjesto) te obavijestiti RWE Energiju.