Često postavljana pitanja

1. Kada se mogu prebaciti na RWE opskrbu plinom?

Naša opskrba plinom za kućanstva kreće od 1. listopada 2016. godine, no ugovori se mogu potpisati već sada.

2. Na koji način mogu postati RWE korisnik?

Postoji više načina na koji možete postati naš korisnik:

  1. Na našoj internetskoj stranici www.rwe.hr možete preuzeti obrazac ugovora, ispuniti ga i potpisanog poslati na našu adresu. Dalje mi rješavamo svu administraciju u vaše ime.
  2. Pozivom RWE Službi za korisnike na besplatan broj 0800 8777 svakim radnim danom od 8 do 20 sati, pri čemu će vam naši savjetnici pomoći popuniti sve potrebne podatke na ugovoru. Nakon što popunjen ugovor dobijete na kućnu adresu, potpisanog nam ga poštom vraćate i dalje mi rješavamo svu administraciju u vaše ime.
  3. Ugovor možete sklopiti i na našoj adresi Capraška 6 u Zagrebu, gdje ćete ga moći popuniti uz pomoć naših prodajnih savjetnika.
  4. Ugovor možete potpisati i u vlastitom domu kada vas posjeti naš ovlašteni prodajni predstavnik. Pozivom RWE Službi za korisnike na besplatan broj 0800 8777 možete dogovoriti posjet našeg ovlaštenog prodajnog predstavnika.

3. Koji su mi dokumenti potrebni da bih prešao na RWE opskrbu?

Za unošenje potrebnih podataka u ugovor (broj plinomjera, tarifni model itd.), potreban vam je zadnji obračun ili račun za plin, OIB i osobna iskaznica.

4. Koje su konkretne uštede koje mogu ostvariti u odnosu na dosadašnje cijene?

Možete uštedjeti 5% na cijeni plina, što primjerice za prosječnog korisnika na tarifnom modelu 2 znači uštedu od oko 240 kuna godišnje.

5. Postoje li dva računa kao kod obračuna isporučene struje ili se ukupan trošak ispostavlja na jednom računu?

Ukupan trošak opskrbe i distribucije plinom ispostavlja se kupcu na jednom računu.

6. Koje pogodnosti dobivam ako ugovorim opskrbu plinom i strujom zajedno?

Osim dvostruke uštede kad ugovorite opskrbu plinom i strujom, imate i mogućnost ugovaranja različitih dodatnih usluga, koje će vam osigurati uštede na potrošnji energenata u kućanstvu.

7. Što znače različiti tarifni modeli?

Kupci plina klasificirani su u 12 tarifnih modela prema ukupnoj godišnjoj potrošnji u kWh u prethodnoj godini. Kućanstva se najčešće nalaze unutar TM1 do TM4 čija je godišnja potrošnja prikazana u tabeli.

Tarifni model (TM)

Godišnja potrošnja (kWh)

TM1

0 - 5000

 

TM2

5.001 -  25.000

 

TM3

25.001 – 50.000

 

TM4

50.001 – 100.000

 

8. Od čega se sastoji ukupna cijena usluge opskrbe plinom?

Ukupna cijena usluge opskrbe plinom sastoji se od sljedećih stavki:

  • TS1 – tarifna stavka za isporučenu količinu plina (Hrvatska energetska regulatorna agencija definira cijene za svaki ODS posebno, a iznos ovisi o količini potrošenog plina, odnosno o tarifnom modelu)
  • TS2 - fiksna mjesečna naknada za opskrbu plinom (Hrvatska energetska regulatorna agencija definira cijenu, a ona ovisi o tarifnom modelu)

Povrh cijene za isporučeni plin i fiksne naknade za opskrbu plinom, kupcu se naplaćuje:

  • TS1 (distribucija) - tarifna stavka za distribuiranu količinu plina
    • TS2 (distribucija) - fiksna mjesečna naknada za distribuciju

Sve navedene stavke kupcu se ispostavljaju na istom (jednom) računu.