Cijena

Cijena opskrbe plinom u sebi uključuje stavke koje su regulirane odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije (mjesečna naknada i tarifne stavke za distribuciju), trošarinu te cijenu energije plina. U većini slučajeva regulirane stavke, na koje ne možemo utjecati, iznose manje od 10% konačnog iznosa računa, no dužni smo ih naplatiti u reguliranom iznosu i proslijediti korisnicima tih stavki. Točan iznos reguliranih stavki za svako pojedino distribucijsko područje i za svaki tarifni model možete pronaći na http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/435192.pdf , a našoj stranici možete pronaći i skraćeni prikaz. Nemojte se zamarati detaljima obzirom da na njih ne možete utjecati, naši savjetnici će Vam na jednostavan način pojasniti ovu tematiku.

Kroz analizu Vaše potrošnje i profila nudimo Vam povoljniju cijenu energije plina i na taj način pružamo uštede na najvećoj stavci Vašeg plinskog računa. Naš individualizirani pristup vodi prema definiranju zasebne cijene sukladno profilu svakog pojedinog korisnika. Početna točka u postupka davanja naše ponude je naša standardna cijena energije plina (0,475 kn/kWh, PDV nije uključen) na koju sukladno profilu, planiranoj potrošnji, odabiru fiksne ili varijabilne cijene te trajanju ugovora definiramo umanjenja cijena koja dovode do formiranja konačne cijene.