Opskrba

RWE Plin je tvrtka koja se bavi opskrbom plinom i u tome nastojimo biti najkonkurentniji na tržištu kroz individualizirani prema svakom korisniku.

Dostupni smo u cijeloj Hrvatskoj, bez obzira kojeg opskrbljivača plinom trenutno koristite i na čiju distribucijsku mrežu ste spojeni. Iskustvo koje smo stekli u opskrbi električnom energijom kroz našu sestrinsku tvrtku RWE Energija d.o.o. i raširena prodajna mreža omogućavaju nam brzu pripremu ponude prilagođene Vašim potrebama i zahtjevima.