O nama


Poslovnim aktivnostima innogy grupe u Hrvatskoj od 2013. godine upravlja tvrtka RWE Hrvatska d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu. RWE Hrvatska u energetskom lancu vrijednosti sudjeluje kroz prodaju električne energije (RWE Energija d.o.o.), prodaju plina (RWE Plin d.o.o., Koprivnica Opskrba d.o.o.), distribuciju plina (Koprivnica Plin d.o.o.) i zbrinjavanje otpadnih voda (ZOV d.o.o.).
RWE Hrvatska d.o.o.


Opširnije

RWE Energija d.o.o.

Opskrba električnom energijom za krajnje kupce.

Opširnije

RWE Plin d.o.o.

Opskrba plinom za poslovne korisnike.

Opširnije